Select Page

INTELIGENTNE BARVE

INTELIGENTNE TISKARSKE BARVE

Za pripravo inteligentnih tiskarskih barv uporabljamo kemikalije, ki so primerne za tisk na embalaži živil in upoštevamo vse možnosti za zaporo prehoda neželenih snovi preko tiskovne podlage. Zato so naše inteliegentne tiskarske barve primerne tudi za tisk na embalažo zelo občutljivih izdelkov.

Nereverzibilno obarvanje / trajno

Reverzibilno obarvanje / ponovljivo

POPOLN NADZOR TEMPERATURE

Naša znanja omogočajo pripravo indikatorskih nalepk za različne aplikacije, po potrebi pa lahko osnovne izvedbe dodatno oplemenitimo in nadgradimo. 

Aktivne materiale lahko razvijemo za nadzor temperature med -30 °C in 100 °C, najverjetneje pa ne bi imeli nepremostljivih težav tudi na nekoliko širšem področju. Možno je nekaj osnovnih barvnih izvedb.

 

Z ustreznim grafičnim dizajnom lahko kombiniramo elemente s ponovljivim in trajnim načinom obarvanja, kar še poveča uporabno vrednost indikatorskih nalepk. V največji možni meri jih lahko prilagodimo potrebam posamezne tehnologije oziroma aplikacije.

 

INDIKATORSKE NALEPKE

Osnovni tip izdelka je indikatorska nalepka, na kateri z inteligentno tiskarsko barvo natisnemo element poljubne oblike. Ob pregretju preko nadzorovane temperature se njegova barva ponovljivo ali pa trajno spremeni, odvisno od uporabljene tiskarske barve. To spremembo vidimo s prostimi očmi, lahko pa jo beležimo tudi z video kamero in uvedemo v avtomatski nadzor.

Barva indikatorske nalepke s ponovljivo barvno spremembo kaže, ali je temperatura v danem trenutku prekoračena. Take nalepke omogočajo vizualni nadzor temperature.

Prekoračenje najvišje dovoljene temperature je zelo pomembno za temperaturno občutljive izdelke, na primer živila, zdravila, kemikalije, sadike in semena. Prekomerno segreti izdelek ima krajši rok uporabnosti in je lahko tudi nevaren zdravju. Na takih izdelkih uporabimo indikatorske nalepke s trajno barvno spremembo, ki omogočijo nadzor temperature vsakega izdelka v hladni verigi, pomagajo preprečiti napake in zmanjšati količino zavrženih izdelkov.

V nekaterih primerih potrebujemo nadzor segrevanja artiklov v različnih tehnoloških procesih. Indikatorske nalepke za enkratno obarvanje pri zahtevani temperaturi dokazujejo uspešnost procesa na vsakem posameznem izdelku.

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

ŽIVILSKA INDUSTRIJA

INDUSTRIJA (MIKRO)ELEKTRONIKE

FARMACIJA

PAMETNA EMBALAŽA

LOGISTIKA